WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonych przez ARiMR.
Wnioski można składać od 18 lutego do 18 marca 2016r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje o pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 22 stycznia 2016r. w sprawie realizacji przez    Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 141).

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.