Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki stanowiącej własność Gminy.
Działka o nr 347 o powierzchni 4526. Cena wywoławcza 137.000,00zł+23% VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 1marca 2017 roku o godz.11.00 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Maz. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, pok.nr.14.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą na rachunek Nr 04892300080003104620000006 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce-tj.16.851,00zł.Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 22 luty 2017r.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Maz. www.gminaostrowmaz.home.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.