Kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Ostrów Mazowiecka

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że dnia 6 maja 2016 roku będzie prowadzony nabór wstępnych ankiet dotyczących zainteresowania udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie kosztu zakupu i montażu: kolektorów słonecznych

Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego dobowego zużycia wody.

Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących w tym budynku oraz średnio dobowe zużycie wody.

Szacunkowy koszt instalacji kolektorów słonecznych tj: 3 szt. Paneli, zasobnika na ciepłą wodę użytkową 200-300 litrów, montażu paneli na dachu lub gruncie wynosi ok. 15 000,00zł. (faktyczne kwoty znane będą po przetargu na wyłonienie wykonawcy). Natomiast koszt ponoszony przez osoby zainteresowane udział w projekcie wyniesie 20% całej wartości montażu instalacji w gospodarstwie domowym.

instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np.: lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,0 kW-jest to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu.

Szacunkowy koszt montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,0 kW-ok. 25 000,00zł.(faktyczne kwoty znane będą po przetargu na wyłonienie wykonawcy). Natomiast koszt ponoszony przez osoby zainteresowane udział w projekcie wyniesie 20% całej wartości montażu instalacji w gospodarstwie domowym.

UWAGA !!! W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Ponadto koszt wykonania ,,włączenia,, instalacji solarnej do instalacji centralnego ogrzewania będzie ponosił właściciel budynku (w przypadku uzyskania dofinansowania jedynie na montaż i instalację zestawu solarnego lub fotowoltaicznego)

W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku lub gruncie niezbędnym elementem jest wykonanie instalacji odgromowej. Właściciel nieruchomości w przypadku braku instalacji odgromowej budynku, na którym będą montowane ogniwa fotowoltaiczne zobowiązany będzie do jej wykonania własny koszt.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 6 maja 2016 roku złożyć w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka osobiście ( pokój nr.15-Sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 wypełniona ankietę wraz z deklaracją uczestnictwa, która pozwoli na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w  celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej i fotowoltaicznej.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu (pokój 20) oraz na stronie internetowej: gminaostrowmaz.home.pl

Wszelkich informacji związanych z projektem można uzyskać pod numerem tel. 29 74 68 600 wew.24 oraz w pokoju nr.20.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.