INFORMACJE O DOTYCHCZAS ZŁOŻONYCH PODANIACH

Informujemy, że od dnia 21.01.2015r. do dnia dzisiejszego zostały złożone podania:

21.01.2015 – Urząd Gminy – prośba o doświetlenie ul. Ostrowskiej – odpowiedź – dodatkowe oświetlenie planowane jest w IV kwartale 2015r.

23.02.2015 i 13.04.2015 – Komendant PSP – prośba o przeprowadzenie bezpłatnych zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych – prośba rozpatrzona pozytywnie, zajęcia odbyły się dla 2 grup

23.02.2015 – proboszcz Ks. Prałat dr J. Okuła – prośba o 2 msze święte w miesiącu i w okresie wakacyjnym – rozpatrzone pozytywnie

09.03.2015 –  Urząd Gminy – prośba o pozostawienie drożnego przepustu ze stawu do działki nr 452 – odpowiedź słowna pozytywna

09.03. 2015 – Urząd Gminy – prośba o interwencję w sprawie doprowadzenia drogi 251 i 610 do należytego stanu – droga została poprawiona

09.03.2015 – Urząd Gminy – prośba o uporządkowanie terenu (zasypanie i wyrównanie dołów) ul. Ostrowska – prośba rozpatrzona pozytywnie

09.03.2015 – Starostwo Powiatowe – prośba o utwardzenie niewyasfaltowanego odcinka ul. Klonowej o numerze ewid. 690/31

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.