Informacja Urzędu Gminy

 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. , poz.267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stare Lubiejewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 567/2.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5, p.4- w godzinach pracy urzędu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.