Informacja

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym:

Informujemy ze, na terytorium Polski zaobserwowano nasilenia zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy,prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa w takim procederze należą:

1.Zakwestionowanie u rolnika praw do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT.

2.Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT ,,za sprzedawcę,, w drodze odpowiedzialności karnej.

3.Nałożenia na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego ,,za sprzedawcę,,

4.Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej ,,za sprzedawce,,.

5.Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy,o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy.

6.Odpowiedzialność karno-skarbowa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogloszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.